Huurvoorwaarden

Artikel 1:
De huurder wordt geacht de Trabant in goede staat te hebben ontvangen. Trabant in de Peel wordt geacht de Trabant in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borgsom te worden voldaan van totaal € 100,00 per Trabant, met een maximum van € 500,00 per boeking. Bij het in goede staat terugbrengen van de Trabant krijgt u de borgsom terug. 

Artikel 2:
Verhuur uitsluitend aan personen met een minimum leeftijd van 24 jaar die minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig autorijbewijs B. Wanneer u de Trabant ophaalt, dient een geldig legitimatiebewijs/rijbewijs te worden overlegd.

Artikel 3:
U krijgt de Trabant met een volle tank mee en deze wordt na afloop door de organisatie van Trabant in de Peel bijgetankt. De motor gebruikt benzine mengsmering 50:1 en het gemiddeld verbruik van de Trabant ligt rond de 1:18. Daar kunt u minimaal 350 km mee toeren. Er wordt geen kilometerprijs berekend.

Artikel 4:
Het huren van de Trabant geschiedt op eigen risico. De Trabant is WA verzekerd. Eventuele schade tot het totale schadebedrag, tot € 5.500,- wordt verhaald op de bestuurder. De verhuurder is niet / nooit aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de huurder of persoonlijk letsel ontstaan bij het gebruik van de Trabant. Bij een ongeval waarbij schade ontstaat aan het voertuig schakelt de huurder / bestuurder altijd de politie in, zodat de situatie kan worden vastgelegd en de schuldvraag kan worden vastgesteld. Bij nalaten hiervan wordt het hele schadebedrag verhaald op de huurder. Het door de politie opgemaakte proces-verbaal is bindend voor beide partijen. Bij het toebrengen van schade aan het voertuig zal de huurder de hieruit voortvloeiende kosten van herstel, alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Trabant contant aan Trabant in de peel voldoen.

Artikel 5:
Trabant in de peel is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de gestorte borgsom te verrekenen. Onverminderd het recht van Trabant in de peel op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 6:
De Trabant mag niet door derden worden bestuurd. Mocht dit wel gebeuren en veroor-zaakt deze een ongeval dan is de huurder / bestuurder aansprakelijk voor de schade.

Artikel 7:
Trabant in de Peel is ten allen tijde gerechtigd om de gehuurde Trabant na vermeend misbruik in te nemen

Artikel 8:
De huurder zal als een goed beheerder de door hem/haar gehuurde Trabant verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 9:
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Trabant aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10:
Om schade door derden te voorkomen en diefstal tegen te gaan, dient u bij parkeren de Trabant altijd binnen uw gezichtsveld houden. Verkeersovertredingen zijn altijd voor rekening van de huurder. Bekeuringen tijdens de huurperiode kunnen nadien worden verhaald op de bestuurder van het voertuig.

Artikel 11:
Het rijden van wedstrijden is verboden, bovendien mag er alleen op verharde wegen worden gereden of het moet door de Trabant in de Peel zijn aangegeven. Tevens dient u ook de zogeheten Trabant route te volgen. Daarnaast is het streng verboden om: 

 1.  Alcoholhoudende drank tijdens de verhuurperiode te nuttigen (dit geldt alleen voor de bestuurder van het voertuig) 
 2.  De trottoirbanden op en af te rijden 
 3.  Met de Trabant’s tijdens het rijden tegen elkaar te botsen 
 4.  Met meer dan 4 personen in één Trabant plaats te nemen.

Artikel 12: 
Bij een vroegtijdig terugbezorging blijft de volle huur gelden.

Artikel 13:
Onderstaand vindt u een prijslijst voor het vervangen en herstel van de meest voorkomende schades:

 • Voorruit: € 250,00
 • Spiegel: € 80,00 
 • Zijruit: € 150,00 
 • Voorlamp: € 90,00 
 • Achterlamp: € 70,00
 • Band: € 95,00 
 • Deuk: € 200,00

** Voor aanvang van de Trabanttocht bent u verplicht het huurcontract te ondertekenen voor akkoord.